Deel onze website op Facebook
Lidmaatschap

Lijkt het je leuk om lid van onze vereniging te worden? Dan kijken we samen hoe je het beste kunt instromen. Heb je nog geen ervaring met het bespelen van een instrument, dan kun je bij ons les nemen. Ook als je al wel eens een instrument gespeeld hebt kun je je aanmelden voor muzieklessen om je kennis op te frissen. Meer informatie hierover vind je onder opleiding.

Omdat het samenspel het plezier in muziek maken bevordert, proberen we leerlingen in overleg met de docent en evt. de ouders, zo snel mogelijk in een van onze  Leerlingenorkesten of de Junior-slagwerkgroep te plaatsen. Daarnaast blijf je gewoon de muzieklessen volgen bij je docent.

Heb je voldoende ervaring, dat wil zeggen minimaal het niveau van het A-examen, dan mag je in het harmonieorkest plaatsnemen.

Omdat er in een orkest samen wordt gespeeld en muzikanten dus afhankelijk zijn van elkaar om samen muziek te maken, wordt het aangeraden om zoveel mogelijk iedere repetitie aanwezig te zijn. Kan je een keer niet dan vragen wij je af te melden bij het secretariaat of de dirigent/instructeur.

Alle leden krijgen een muziekinstrument van ons ter beschikking, maar een eigen instrument gebruiken mag natuurlijk ook. Voor optredens hebben we zwarte broeken en blouses met ons logo. Afhankelijk van het soort optreden en de weersomstandigheden vullen we die aan met een rood gilet of een ander kleurige accessoire. Tijdens plechtigheden als dodenherdenking dragen we een uniform. De kleding krijgen de muzikanten van het harmonieorkest en de slagwerkgroep in bruikleen.

Ben je nieuwsgierig geworden, kom dan gerust eens langs op een repetitieavond of neem contact op met iemand van het bestuur. Klik hier voor repetitietijden en -locatie.

Voor aan- en afmelden van leden kun je contact opnemen met het secretariaat via contact. De uitgifte en inname van instrumenten wordt geregeld door Muziek & Technische zaken. Voor alle leden geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

download folder Lidmaatschap (pdf)                    download Aanmeldingsformulier (pdf)

Contributie en lesgeld

Alle bedragen zijn per maand (inclusief huur instrument) en worden maandelijks geïnd door middel van een machtiging.

Muzikant Harmonieorkest en Slagwerkgroep: contributie €15,=
Blokfluitleerling- duoles (lestijd 30 minuten):
- individueel (lestijd 20 minuten):
contributie €15,= en les €10,=  (samen €25,=)
contributie €15,= en les €12,50 (samen €27,50)
Leerling slagwerk en blaasinstrumenten
- individueel (lestijd 20 minuten):
contributie €15,= en les €24,=  (samen €39,=)

Voor de AMV-cursus zijn andere voorwaarden van toepassing. Opgeven kan met een apart formulier: AMV-1 of AMV-2. De kosten van de cursus bedragen €68,= voor 16 lessen. Dit bedrag wordt bij aanvang middels een automatische afschrijving geïnd.

Ouders met een laag inkomen kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Salland om financiële steun aan te vragen voor het lidmaatschap en/of de muzieklessen van hun kind (4 tot 18 jaar).