Muziekvereniging de Olster Harmonie bestaat in 2015 90 jaar en een jaar later is het 60 jaar geleden dat de drumband opgericht werd. Een werkgroep, bestaande uit Anita ten Broeke, Ellen Rorije, Gerrit Hulleman en Carin Kiezebrink, is begonnen om de geschiedenis van onze vereniging vast te leggen.

Ze volgen een aantal wegen om aan informatie te komen. Uit ons archief is het nodige materiaal gekomen, zoals jaarverslagen, notulen en foto’s. Daarnaast zijn (oud-)leden benaderd om plakboeken, foto’s en filmpjes aan te leveren. In oktober heeft ook een uitgebreid artikel in de Stentor gestaan met een oproep aan mensen uit Olst of omgeving om op zoek te gaan naar materiaal.

Bovendien heeft de werkgroep door middel van interviews verhalen gehaald die zijn vastgelegd op film. Om zoveel mogelijk kanten van onze vereniging te belichten zijn een zevental interviews gehouden. De eerste met ‘seniorleden’ Klaas Jager en Ab Proper en de tweede met twee dames van de voormalige Vrouwengroep en Lidia Steinvoort. Daarnaast zijn o.a. mensen van de drumband, (oud-)voorzitters, (oud-)dirigenten en vertegenwoordigers van zusterverenigingen Apollo en de Wijhese Harmonie ge├»nterviewd.

Het is erg leuk om te zien dat iedereen enthousiast reageert en graag zijn medewerking wil verlenen. Het Olster Erfgoed, videogroep Olst-Wijhe en fotogroep Stijl zijn ook benaderd en willen ook een bijdrage leveren met hun expertise.