Opleiding

16-elisaHet doel van de muziekopleiding van de Olster Harmonie is het spelen in het harmonieorkest of de slagwerkgroep. Hiervoor leiden wij de leerlingen dan ook speciaal op. Wil je liever alleen les zonder de intentie in het orkest plaats te nemen, dan adviseren wij les te nemen bij Muziekschool Olst-Wijhe of elders.

AMV Vanaf ca. 7 jaar kan gekozen worden voor AMV (Algemene Muzikale Vorming). Dit is een leuke manier om kennis te maken met alle facetten van muziek. Muziek ‘beleven’ door te zingen, luisteren, dansen en spelen. Het plezier in muziek maken staat voorop. De AMV-cursus is bedoeld voor kinderen die al (eenvoudig) kunnen lezen en schrijven en wordt in groepsverband gegeven. We hebben AMV opgesplitst in twee delen: AMV-1 en AMV-2. Elk deel bestaat uit 16 lessen. Bij voldoende aanmeldingen wordt twee keer per jaar gestart met AMV. Als je wil weten wanneer de cursus start neem dan met ons contact op. 23-sanneDe AMV-cursus wordt gegeven door onze dirigent Inge Donker. Het cursusgeld bedraagt €68,=. Meer informatie staat in de folder AMV (pdf). Download hier het inschrijfformulier AMV-1 of AMV-2.

Blokfluit Ook is vanaf een jaar of 7 aanmelding voor blokfluitles mogelijk. Blokfluit is een goed instrument om de speeltechniek in de vingers te krijgen waardoor de overstap naar een ander blaasinstrument sneller zal verlopen. In principe krijg je met z’n tweeën tegelijk les. Zo’n gezamenlijke les duurt 30 minuten. Blokfluitles kost €10,=  lesgeld plus €15,= contributie per maand. Indien een duoles niet mogelijk is kan er individueel les gegeven worden. Deze les duurt 20 minuten en heeft een toeslag van €2,50 per maand. De blokfluit koop je van de vereniging en blijft dan jouw eigendom. De bedoeling is dat de blokfluitleerling vanaf 8-10 jaar overstapt naar een instrument uit het harmonieorkest of de slagwerkgroep.

40-stijnBlaasinstrument en slagwerk Als je 8 jaar of ouder bent kun je beginnen op een blaasinstrument of slagwerk. Zowel kinderen als volwassenen kunnen een instrument kiezen en een individuele opleiding van bevoegde docenten binnen de vereniging krijgen. De duur van de individuele les is 20 minuten. De muzieklessen kosten €24,= plus €15,= contributie per maand. Het is mogelijk om lessen van enkele leerlingen (tijdelijk) samen te voegen i.v.m. theorielessen of bijvoorbeeld om een ensemble te oefenen. Het instrument krijg je in bruikleen van de vereniging. Lesboeken kun je in overleg met de docent zelf aanschaffen. Bij de lesboeken zit vaak een cd met daarop een soort orkestband, zodat het net is of je in een echte band speelt. Dit kan klassieke muziek zijn, maar ook popmuziek en Top 40 hits.

34-harmenDe lessen De lessen worden wekelijks gegeven, dit zijn er 32 per schooljaar. In de vakantieperiode, welke gelijk loopt met het basisonderwijs in de gemeente Olst-Wijhe, vinden er geen lessen plaats. De repetities van de leerlingenorkesten gaan tijdens schoolvakanties wel door, tenzij anders overlegd met de dirigent (behalve zomer- en kerstvakantie). De lessen worden gegeven door bevoegde docenten die bij onze vereniging in dienst zijn. Er is een docent voor dwarsfluit, hobo, blokfluit, klarinet/saxofoon, koperinstrumenten zoals trompet, trombone en hoorn en voor slagwerk. De lessen vinden plaats in het Holstohus. Voor meer informatie download folder Muziekles (pdf)

Lesdagen De lestijden zijn altijd in overleg met de docent.

  • dinsdag: slagwerk, klarinet
  • woensdag: koper, dwarsfluit, blokfluit en AMV
  • 25-esmeevrijdag: saxofoon en hobo

Diploma Tijdens de muzieklessen word je opgeleid naar een niveau waarmee je goed kunt meespelen in het harmonieorkest of de slagwerkgroep. Dat is minimaal het niveau van een A-diploma, maar B-niveau heeft de voorkeur om ook bij moeilijker stukken goed mee te kunnen spelen. Je kunt ook een diploma halen door examen te doen. Examens zijn niet verplicht maar wel aan te raden. Bij elk diploma is eerst een theoretisch examen en zodra je daarvoor geslaagd bent volgt het praktijkexamen. Er zijn examens van A tot en met D. De examens staan onder auspiciën van de KNMO. De vereniging regelt en betaalt de examens voor haar leerlingen.

Meer informatie over het lidmaatschap van de Olster Harmonie vind je hier.

Ouders met een laag inkomen kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Salland om financiële steun aan te vragen voor het lidmaatschap en/of de muzieklessen van hun kind (4 tot 18 jaar).

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren