Het bestuur van de Olster Harmonie bestaat gewoonlijk uit zes personen. Onderling hebben zij de verschillende taken verdeeld. In de regel wordt eens per maand vergaderd. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Alle bestuursleden zijn te bereiken via contact.

Voorzitter: André Smit

 • aanspreekpunt voor iedereen
 • onderhouden externe contacten
 • interne communicatie
 • voorzitten vergaderingen
 • lange termijn visie
 • contactpersoon slagwerkgroep
 • relatiebeheer

Penningmeester/secretaris: Lidia Steinvoort

 • financiële administratie
 • jaar- en concertbegrotingen
 • betalingen
 • contributie en donaties
 • reserveringen les- en repetitieruimte
 • notuleren
 • organiseren 
 • correspondentie (exc. leerlingen)
 • ledenadministratie

Muziek & Technische Zaken: Mark Groeneveld

 • Instrumentenbeheer
 • kleiding
 • aansturen concertwerkgroepen
 • coördinatie muziekcommissie
 • concertplanning
 • contacten dirigent/instructeur/docenten
 • contacten gastspelers

Jeugd & Opleiding: Esmee Overmars

 • coördinator Jeugd & Opleiding
 • aanspreekpunt voor contactpersonen J&O
 • organisatie AMV
 • organisatie workshop

PR & Communicatie: Vacature

 • website beheer
 • facebook beheer
 • promotie activiteiten
 • publicaties
 • jaarplanning

Overige taken

Naast het bestuur zijn nog tal van vrijwilligers actief. Zonder deze vrijwilligers zou het onmogelijk zijn de vereniging draaiende te houden. Denk bijvoorbeeld aan contactpersonen van leerlingen/docenten en werkzaamheden als het beheren van de uniformen, de muziekbibliotheek, kopieerwerk, meehelpen met worstactie, collecteren voor de Anjeractie van het Prins Bernard Cultuurfonds, etc.

Contactpersonen leerlingen en docenten

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen goed te begeleiden, zodat ze eenvoudig hun weg binnen onze vereniging kunnen vinden. Zij (en hun ouders) moeten weten bij wie ze terecht kunnen met vragen. Ook de docenten moeten met praktische vragen ergens terecht kunnen. Daarom hebben we, onder leiding van de coördinator Jeugd & Opleiding (bestuurslid), voor elke docent een contactpersoon. Zij zijn de schakel tussen leerling/ouders, de docent en het bestuur. Zo worden de praktische taken verdeeld en kan de coördinator zich voornamelijk bezighouden met organisatorische zaken. De contactpersonen helpen ook bij het organiseren van het leerlingenconcert.

Muziekcommissiebladmuziek_klarinet

Om de programma’s voor de concerten in elkaar te zetten is binnen het orkest een muziekcommissie ingesteld. Deze commissie houdt met de muziekkeuze rekening met de variatie in muzikale ervaring van de orkestleden. In de muziekcommissie zitten, naast de dirigent en een afgevaardigde van het bestuur, een aantal jonge en oudere leden van verschillende de secties (hout-, koperblazers en slagwerk).

Concertwerkgroepen

Voor een concert moet veel geregeld worden. Om het bestuur te ondersteunen bij de organisatie en alle voorkomende werkzaamheden, wordt voor elk concert een werkgroep samengesteld waarvoor leden zich kunnen aanmelden. Deze werkgroep wordt aangestuurd door Muziek & Technische zaken. De samenstelling van de werkgroepen verschilt per concert.

Inzameling oud papier en oude metalen

Van oudsher is de Olster Harmonie actief met het inzamelen van oud papier, karton en oude metalen. Door deze extra oudpapierinkomsten proberen wij de kosten van de muziekopleiding zo laag mogelijk te houden.

Sinds 2011 wordt het oud papier in Olst huis-aan-huis ingezameld d.m.v. blauwe minicontainers. Daarnaast kan men wekelijks oud papier brengen naar de papiercontainer bij DéGé-transport op de Meente.  Zaterdagochtend van 10.00-12.00 uur staan daar twee leden van de Olster Harmonie om het oud papier en karton in ontvangst te nemen. Alle leden ouder dan 18 jaar en enkele vrijwilligers dragen hun steentje bij aan de papierinzameling. Het inplannen van deze vrijwilligers doet het secretariaat.

Op het terrein van DéGé-transport staat ook een container waarin de inwoners van Olst hun oude metalen kunnen storten. Ook deze opbrengst is voor onze vereniging.