8 april hebben twee leerlingen theorie-examen gedaan: Roel Grobbe deed A-examen en Stijn Brandsma ging op voor B. Beiden zijn geslaagd met hele mooie cijfers. Ze kunnen zich nu gaan voorbereiden op het praktijkexamen.