De Olster Harmonie doet dit jaar ook mee weer aan Hart voor Salland, een actie van de Rabobank, waarmee we kans maken op een leuk bedrag dat we kunnen besteden aan onze jeugdopleiding.

Wat is Hart voor Salland
Jaarlijks stelt de Rabobank een deel van hun winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale verenigingen en maatschappelijke instanties. Verenigingen kunnen zich daarvoor inschrijven. Iedereen die een bankrekening heeft bij de Rabobank kan zich aanmelden als lid, zodat je kunt stemmen. Rabobankleden krijgen ieder vijf stemmen die ze kunnen toekennen aan verenigingen die zij een warm hart toedragen. Elk lid mag maximaal drie stemmen aan één organisatie geven. Hierdoor kunt je meerdere organisaties steunen. Ook kinderen met een rekening bij de Rabobank kunnen lid worden, zodat zij ook kunnen stemmen.

Opbrengst Hart voor Salland 2016
Vorig jaar heeft de Olster Harmonie in totaal 103 stemmen gekregen en ontving daarmee een bedrag van € 412. Daar waren we hier heel blij mee. We hebben daarvoor o.a. gratis proeflessen kunnen aanbieden. We hopen dit jaar minstens zoveel stemmen te krijgen.

Help jij dit jaar ook mee?
Dit jaar wordt door de leden € 150.000,- verdeeld over de deelnemende verenigingen en stichtingen. We zouden het erg op prijs stellen als je jouw stem uitbrengt op muziekvereniging Olster Harmonie. Er kan gestemd worden in de periode van 10 t/m 20 maart. Leden van de Rabobank ontvangen in de week voorafgaand aan de stemperiode een stemkaart met hun persoonlijke inlogcode.

Ook het Muziek Netwerk Salland doet mee aan deze actie. Mocht je nog stemmen over hebben dan bevelen wij deze stichting ook van harte aan, omdat er veel geld nodig is om alle basisschoolkinderen de mogelijkheid te kunnen bieden om een muziekinstrument te leren bespelen.