Aan het begin van het muzikale seizoen 2015-2016 zijn vier mensen in de bloemetjes gezet vanwege hun jarenlange verbondenheid met de Olster Harmonie. Onlangs kregen we deze foto van de jubilarissen: (v.l.n.r.) Rik Eiland, Wim Olthof, Ellen Oostenenk en Ab Proper.

Ab Proper en Rik Eiland zijn beiden maar liefst 70 jaar lid, de laatste jaren als rustend lid. Vlak na de oorlog in 1945, toen het normale leven weer op gang kwam en de instrumenten weer te voorschijn werden gehaald, zijn ze begonnen met muziek maken. Ab Proper heeft niet alleen klarinet gespeeld, maar gaf ook les aan leerlingen en is dirigent geweest. Onder andere van de Edelweiskapel en later van de Iesseldalmuzikanten. Daarnaast heeft hij nog vele jaren met veel enthousiasme het jeugdorkest geleid.

Rik Eiland heeft bariton-saxofoon gespeeld in het orkest. Hij weet nog altijd veel te vertellen over de muziekvereniging van vroeger. Een groot aantal historische foto’s in het jubileumboek zijn door hem beschikbaar gesteld.

Wim Olthof is 60 jaar lid. Zijn laatste jaren als actief lid speelde hij bas. Hij zet zich nog steeds in voor de Harmonie bij de verkoopactie van rookworsten op Den Nul.

Ellen Oostenenk is met 12,5 jaar de jongste jubilaris. Ook zij is een erg betrokken lid met een grote inbreng die gewaardeerd wordt. Het bestuur en dirigent weten haar vaak te vinden als klankbord voor het reilen en zeilen binnen de vereniging.