Al sind 9 januari 1934 is ons erelid Klaas Jager lid van de Olster Harmonie. Al 85 jaar (!) lid van onze vereniging. Tientallen jaren als “Sikke van de Notaris” in het bestuur en actief als klarinettist betrokken bij de vereniging.

Tijdens ‘Muziek an de Diek’ (voorheen: de Harmoniedag) bracht DAP uit Apeldoorn een serenade bij de jubilaris.

We hopen nog vaak een serenade te mogen brengen bij deze bijzondere man.

DAP Apeldoorn brengt de jubilaris een serenade
Klaas Jager met familie luistert aandachting