Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Gezinnen met een minimuminkomen kunnen bij Stichting Leergeld financiële steun aanvragen voor hun kinderen van 4-18 jaar om lid te worden van een vereniging, of om mee te doen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten. Ook voor muziekles bij de Olster Harmonie kan dat worden gebruikt.

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!