Nieuw muziekproject voor kinderen start in najaar 2017

Op verschillende basisscholen in Boskamp, Den Nul en Welsum zijn de afgelopen twee jaar via MuziekNetwerk Salland muzieklessen gegeven in de vorm van een Leerorkest. Onder schooltijd komen kinderen daardoor in aanraking met verschillende muziekinstrumenten en het musiceren in orkestverband. Ze kunnen kiezen uit viool, gitaar, cello, slagwerk en koper blaasinstrumenten zoals trompet en bariton, en krijgen daar wekelijks les op.

Toch zijn er nog niet veel kinderen die doorstromen naar het muziek maken buitenschools. Ouders hebben wellicht nog niet altijd een goed inzicht in het enthousiasme van hun kind voor het maken van muziek (of het ontbreken daarvan) en ervaren een lidmaatschap voor een vereniging of leskosten van een jaar en evt. de huur voor een duur instrument mogelijk als een te grote drempel. Om de stap naar de muziekles of het verenigingsleven te verkleinen wordt een ‘tussenstap’ opgezet: het Opstaporkest. Wij zien dit als een uitbreiding van onze AMV-cursus waarmee al jaren kinderen op een speelse manier enthousiast raken voor muziek maken.

Na de zomervakantie willen we samen met andere aanbieders van muziekeducatie  starten met deze nieuwe gezamenlijke pilot. Kenmerken van het Opstaporkest zijn onder andere:

  • Het is een buitenschoolse activiteit, die op school (na schooltijd) plaatsvindt;
  • Het kan een vervolg zijn op het binnenschoolse Leerorkest, maar voor kinderen die op een school zitten waar geen Leerorkest is kan het een begin zijn van een muzikale carrière;
  • Kinderen die deelnemen betalen een maandelijkse bijdrage en krijgen hun muziekinstrument mee naar huis;
  • Groepslessen op een instrument worden afgewisseld met orkestrepetities;
  • Na drie maanden wordt afgesloten met een concert voor publiek.

We zijn nu samen met Muzieknetwerk Salland druk met het opzetten van het project en hebben gezocht naar subsidie en andere financieringsmogelijkheden om een deel van de kosten te dekken. Zodra er meer details bekend zijn over het Opstaporkest zullen we hierover berichten.