Fotogroep Stijl houdt elk najaar een expositie met een speciaal thema waarbij verschillende foto’s van de leden in het Holstohus tentoongesteld worden. Dit keer is het idee ontstaan om muziekvereniging Olster Harmonie als onderwerp te nemen. Het afgelopen half jaar zijn bij diverse optredens van de muziekvereniging foto’s gemaakt en zijn de afzonderlijke onderdelen, zoals het grote orkest, het leerlingenorkest, de slagwerkgroep en Holstobloazers vastgelegd. Bovendien zijn van alle muzikanten portretfoto’s gemaakt met hun instrumenten.

De Olster Harmonie mag het beeldmateriaal gaan gebruiken voor PR-doeleinden en speciaal voor het jubileummagazine dat ter gelegenheid van hun 90-jarig bestaan wordt uitgegeven. De uitgave van dit magazine is één van de activiteiten die in het seizoen 2015-2016 wordt georganiseerd. In dit magazine wordt de geschiedenis van de muziekvereniging beschreven in woord en beeld. De foto’s die met deze bijzondere kruisbestuiving zijn verkregen geven een mooi beeld van de huidige muziekvereniging.

Omdat de samenwerking tussen beide verenigingen erg geslaagd is en wij bovendien bijzonder trots zijn op het resultaat hebben we burgemeester Ton Strien gevraagd of hij op woensdag 1 oktober de foto-expositie wil openen. Dit zal om 20.00 uur in het Holstohus plaatsvinden. De muzikale opluistering wordt uiteraard verzorgd door de Olster Harmonie. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn. Je bent welkom vanaf 19.50 uur in de hal van het Holstohus.