Dankzij het oud papier kenden we als Olster Harmonie een aantal vette jaren. De hoge papierprijs hielp ons om op 23-3-13 met een feestelijke middag een frisse doorstart te maken. Daarvoor hadden we een enquête gehouden onder de leden (en de ouders van de leerlingen). We konden geld investeren in nieuwe uniformen, nieuwe trompetten en klarinetten en geld reserveren voor een spetterend jubileum-seizoen, dat na deze zomer van start gaat met een reünie-weekend begin oktober. Maar in 2014 kelderde de papierprijs drastisch, werd er door de gemeente 25% gekort op de subsidie voor 2015 en werd de huur van het Holstohus hoger. Ook voor 2016 zal de subsidie met nog eens 25% gekort worden. De kosten voor de opleiding van ons grote aantal leerlingen drukt zwaar op de begroting en het lesgeld is bij lange na niet genoeg om de kosten daarvan te dekken.

De schouders eronder

Maar we willen dóór met onze vereniging, met passie, lef en creativiteit. Waar andere verenigingen het al lastig hadden en het nu nog moeilijker krijgen, daar lieten de leden bij onze ledenvergadering op 22 april jl. een strijdbaar geluid horen: schouders eronder en door! Unaniem werd er gestemd voor een contributieverhoging van €1,50 per maand (de eerste verhoging sinds de invoering van de euro!), kwamen er ideeën om geld te verdienen en om geld te besparen. Samen met het werk dat achter de schermen gedaan wordt met de gemeente en de ROVA om het papier zo efficiënt en goedkoop mogelijk in te zamelen tegen zo’n hoog mogelijke prijs, kan het niet anders dan dat onze Olster Harmonie tot in lengte van jaren haar ambitie zal najagen. We zijn met onze 90 jaar een jeugdige en dynamische club. Jeugd, samen muziek maken en gezelligheid staan met sierletters in ons vaandel geborduurd.

Oprichting Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe

Sinds december jl. hebben we er een steun in de rug bij gekregen. Samen met enkele andere culturele instanties heeft de Olster Harmonie zich ingezet voor de Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe (SKCOW). Naar aanleiding van de bezuinigingen op het gemeentelijke cultuurbudget van maar liefst 50% (dus ook op onze subsidie) heeft ondergetekende samen met o.a. de Wijhese Harmonie, de toenmalige stichting Het Kulturhus (tegenwoordig Ut Huus) en Salland Wonen een manifest geschreven en gepresenteerd aan de politiek in Olst-Wijhe. Het manifest is inmiddels door 21 organisaties in Olst-Wijhe ondertekend. Het doel van de SKCOW is ervoor te zorgen dat kunst en cultuur duurzaam verankerd wordt in de samenleving van Olst-Wijhe, gedragen door de inwoners, de ondernemers en de overheid, de kracht van de samenleving. De SKCOW gaat met die kracht van het grote getal een cultuurfonds beheren en proberen dat fonds zo goed mogelijk te vullen. Vanuit dat fonds gaat de stichting initiatieven op het gebied van cultuur in onze gemeente ondersteunen. Niet alleen met geld, maar ook met daden. Zo komt er iedere 2 jaar een gezamenlijk thema en zal er iedere 2 jaar een Muzeprijs worden uitgereikt aan een persoon of instelling die zich heeft ingezet voor de cultuur in Olst-Wijhe. Kunst en Cultuur hebben een stoffig imago wellicht, maar de SKCOW wil aantonen dat het zoveel meer is. De Harmonie, jazzballet, popmuziek, slagwerk, enz. Het is allemaal cultuur. Voor iedereen is er wel wat te verzinnen. Dat wil de SKCOW uitdragen en ondersteunen.

Presentatie SKCOW op Harmoniedag

Om de SKCOW onder de aandacht te brengen, zal de Olster Harmonie haar jaarlijkse Harmoniedag op 21 juni a.s. openstellen voor alle culturele organisaties in de gemeente om zich te presenteren. De SKCOW zal zich die dag ook presenteren aan de bevolking van Olst-Wijhe. Alleen als we met alle organisaties, inclusief ondernemers en overheid, ons inzetten voor het succes van de stichting, kan het ook echt een succes worden. Dan kan het fonds meer financiële ondersteuning bieden aan de verenigingen, zodat het gemis aan subsidie enigszins opgevangen kan worden. Vernieuwing en participatie (meedoen) zijn daarbij de kernwoorden voor de stichting. De Olster Harmonie heeft voor het reünieweekend een bijdrage toegezegd gekregen van €500,- vanuit het fonds, onder andere vanwege de samenwerking met andere verenigingen. Een mooie bijdrage en een mooi voorbeeld van waar het fonds voor staat.

Het bestuur van de Olster Harmonie is er trots op dat zij aan de wieg heeft gestaan van de stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe. Wij zullen ons steentje bij blijven dragen, omdat wij beseffen dat het geen kwestie van willen is, maar vooral een kwestie van moeten in een tijd dat de overheid zich steeds verder terugtrekt en dat er voor de (jeugdige) leden veel meer te doen is dan lid zijn van een muziekvereniging. Samenwerken is het motto.

Graag tot ziens op 21 juni

Komt dus allen op de Harmoniedag genieten van ons A-orkest, het jeugdorkest, de slagwerkgroep, de Wijhese Harmonie, Apollo en al het andere wat Olst-Wijhe te bieden heeft op het gebied van kunst en cultuur. Samen maken we er een gezellige middag van, zoals ieder jaar op de Harmoniedag.

André Smit, voorzitter Olster Harmonie